top of page

Nyheter/informasjon:

KANE portabel 4/5 gass måler.

Avgassmålere kommer til bilen, ikke motsatt. Det er ikke lenger nødvendig å flytte bilen til verkstedets teststasjoner eller avgassmålere. Avgassen kan måles innomhus eller utomhus, på verkstedet eller på veien for å oppnå optimale testresultater ved service, visning eller for feilsøk av intermittente feil.

KANE avgassanalysator er den første portable måleren som er godkjent i.h.t OIML Class 1 standard. (SIRA).

bottom of page